KONTAKTY


adresa prevádzky:
Paša Kebap
Milana Rastistlava Štefánika 28
Martin, Slovensko

orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89
011 79 Žilina 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
Záturčianska 1
036 80 Martin.